جیغ
۱۳۸۳ آبان ۸, جمعه
تو برام خورشید بودی توی این دنیای سرد
گونه های خیسمو...
دارام دارم رام داررا دارام رام...
هوم.
Links to this post:
ایجاد یک پیوند