جیغ
۱۳۸۲ اسفند ۱۳, چهارشنبه
سينا.. مسعود ..
دلم پر ميزنه واسه درد دل کوچولوتون الان .
دل عمه درد ميکنه.چشماش خيس ميشه
نيستين که اشکاي همو پاک کنيم عسلي ها.نيستيم
Links to this post:
ایجاد یک پیوند