جیغ
۱۳۸۲ بهمن ۱۵, چهارشنبه
وقتي که سالن olc بشه پناهگاه من
وقتي که اينقدر احساس سرما کني.


ادمهاي لعنتي مزخرف مزخرف مزخرف
بهتون اهميت نميدم.به قضاوتهاي لعنتي تون
به قضاوتهاي لعنتي تون
به قضاوتهاي لعنتي تون
به قضاوتهاي لعنتي تون
به قضاوتهاي لعنتي تون
.
قضاوتهاتون بوي لجن منيت ميده
بول لجن خودتونو
بوي گند بوي تعفن بوي اشغال
ولم کنين.من از انسانيتت احساس تهوع ميکنم
از هر چيزي که شما لعنتي ها بخواين باشم
از هر لعنتي که ميخواين اسيرش بشم
بوي گند قضاوت ميدين
لعنت
به قضاوتتون
به خودتون
به همه چيزيتون
حالت تهوع دارم
Links to this post:
ایجاد یک پیوند