جیغ
۱۳۸۲ بهمن ۳۰, پنجشنبه
امروز يه فيلم از عروسي يکي از اين فاميلا گذاشتم.صداي موزيکش شاد بود.هوس رقص کردم.هزار ساله که نرقصيدم.پاشدم که برقصم ديدم نميتونم.خشک شدم.نشد.ريتم نداشتم.توازن نداشتم.هيچي نداشتم.رفتم نشستم و نگاشون کردم.مثل هميشه
Links to this post:
ایجاد یک پیوند