جیغ
۱۳۸۲ بهمن ۳۰, پنجشنبه
سرد و يخ و بي رنگ.اه از اون روزي که منو باز ببينند.چه روز وحشتناکي.موجودي که نميشناسيدش.دلم برايتان سوختيده ميشود!
Links to this post:
ایجاد یک پیوند