جیغ
۱۳۸۲ بهمن ۳۰, پنجشنبه
مامان عزيز!سعي نکن از لابه لاي صحبتهاي من بفهمي که از زندگيم راضيم يا نه٫که چه حسي دارم٫که دارم چطور روزگار ميگذرونم.سعي باطل ميکني مامان جون.پسرت ماههاست که سعي کرده و نفهميده٫کسي نخواهد فهميد٫مگر اينکه من بخوام.نميتوني دهن منو باز کني٫توانايي من در سکوت کردن و استتار به عرش ميرسه.دختر هنرمندي داري٫تبريک ميگم!
Links to this post:
ایجاد یک پیوند