جیغ
ه‍.ش. ۱۳۸۲ بهمن ۱۴, سه‌شنبه
ان لحظه اي که آب داغ٫مادرانه به شانه هاي خسته ام سيلي ميزند
احساس صبر ميکنم
صبر
صبر

آرام باش
آرام
Links to this post:
ایجاد یک پیوند