جیغ
۱۳۸۲ بهمن ۱۴, سه‌شنبه
ان لحظه اي که آب داغ٫مادرانه به شانه هاي خسته ام سيلي ميزند
احساس صبر ميکنم
صبر
صبر

آرام باش
آرام
Links to this post:
ایجاد یک پیوند