جیغ
۱۳۸۲ بهمن ۱۱, شنبه
دلم ميخواد ياد هيچي نيفتم ميفهمي
خسته ام خسته ام خسته ام
خسته ام مرتيکه
خسته ام
خوابم مياد
برو گمشو
Links to this post:
ایجاد یک پیوند