جیغ
۱۳۸۲ آذر ۱۳, پنجشنبه
ساعت به طرز مسخره اي ۱۱ شده .اي بي همه چيز!مگه نميدوني که از روزهاي کشدار نمناک متنفرم؟مگه نميدوني؟
Links to this post:
ایجاد یک پیوند