جیغ
۱۳۸۲ آذر ۱۲, چهارشنبه
همه اسطوره هام شکستند.همه.همه.ديگه هيچي ندارم که بت باشه.افسوس.واقعا افسوس.هيچ چيز بزرگي نيست!
Links to this post:
ایجاد یک پیوند