جیغ
۱۳۸۲ آذر ۱۰, دوشنبه
خسته ام.غمگينم.پتو رو ميکشم روي سرم و اونوري ميشم.ور ديوار. بعد چشمامو ميبندم و خودمو ميزنم به خواب که خودمو گول بزنم.بعد واقعا راست راستکي خوابم ميبره
Links to this post:
ایجاد یک پیوند