جیغ
۱۳۸۲ آذر ۱۰, دوشنبه
دوست دارم برقصم٬برقصم٬برقصم٬با گيسوان آشفته٬با لباس سفيد.
برقصم انقدر که در خودم غرق بشم
Links to this post:
ایجاد یک پیوند