جیغ
۱۳۸۲ آذر ۱۰, دوشنبه
احساس تنهايي خيس. احساس سبکي خنک از رفتن زير اب گرم.احساس فرار به سه کنج يک جا٬هر جا به شرط کنج بودن.احساس تير کشيدن دلت
فرض کن داري چاي ميريزي٬چه لذت شخصي تکرار شدني پر شعفي
قلم رو روي زمين ميذارم و کف دستامو ميچسبونم به چشمهام.خيس ميشه٬خيس
Links to this post:
ایجاد یک پیوند