جیغ
۱۳۸۲ آذر ۱۲, چهارشنبه
اگر با چشمهاي بيفروغ من مست ميتواني شدن ٫ آتشي زير خاکستر مانده شايد!
Links to this post:
ایجاد یک پیوند